TRIPTYCH: PLÁŠŤ, SESTRA ANGELIKA, GIANNI SCHICCHI

Tri operné jednoaktovky v talianskom jazyku

Hudobné naštudovanie: Rastislav Štúr
Dirigenti: Martin Leginus, Rastislav Štúr
Réžia: Roman Polák
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Zbormajster: Pavel Procházka

PLÁŠŤ
Michele:
Daniel Čapkovič, Sergej Tolstov, Michele Kalmandi
Luigi: Miroslav Dvorský, Boldizsár László
Giorgetta: Adriana Kohútková, Eliška Weissová
Frugola: Monika Fabianová, Denisa Hamarová
Talpa: Ján Ďurčo, Roman Krško
Tinca: Ján Babjak, Martin Gyimesi
Predavač piesní: Jozef Kundlák, Ivan Ožvát
Dievča / Hlas: Miriam Maťašová
Chlapec / Hlas: Jiří Zouhar
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SESTRA ANGELIKA
Sestra Angelika:
Mária Porubčinová, Linda Ballová, Eva Hornyáková
Kňažná: Jitka Sapara-Fischerová, Denisa Šlepkovská
Matka predstavená: Paulína Hríbová, Margot Kobzová
Sestra dozorkyňa: Katarína Flórová, Michaela Šebestová
Sestra Genovieffa: Adriana Banásová, Andrea Vizvári
Učiteľka noviciek: Andrea Hulecová
Sestra Osmina: Daria Ďurišová
Sestra Dolcina: Monika Kyšková, Kateřina Killarová
Sestra ošetrovateľka: Miriam Maťašová, Eva Šeniglová
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GIANNI SCHICCHI
Gianni Schicchi:
Gustáv Beláček, Ján Ďurčo
Lauretta: Eva Hornyáková, Katarína Juhásová-Štúrová, Orsolya Sáfár
Rinuccio: Tomáš Juhás, Maksym Kutsenko
Zita: Jitka Sapara-Fischerová, Denisa Šlepkovská
Betto: Juraj Peter, Boris Prýgl
Simone: Ján Galla, Martin Malachovský
Gherardo: Ján Babjak, Martin Gyimesi
Nella: Veronika Mihálková, Adriana Banásová, Eva Rampáčková
Marco: Roman Krško, Marek Pobuda
Ciesca: Denisa Hamarová, Alena Kropáčková
Majster Spinelloccio: Tomáš Šelc, Martin Malachovský
Amantio di Nicolao: Mikuláš Doboš, Tomáš Šelc
Pinellino: Daniel Hlásny
Spoluúčinkuje: Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Magdalény Rovňákovej

Jednoaktové opery sa neraz ocitajú až „v druhom slede" nášho záujmu. Veď menší časový pôdorys, ktorý majú k dispozícii, sa môže stať dôvodom, že v diele sa nerozohrá dramatický príbeh závažnejšieho rozsahu a posolstva. A navyše: kratšie opery treba navzájom spájať, aby spolu vytvorili celý operný večer. To však nie je jednoduché, keďže naturel každého diela, jeho obsah či hudobný štýl je celkom špecifický a spojenie dvoch či viacerých opier v jednom večere sa tak môže stať skôr kontraproduktívnym. Našťastie však existujú aj výnimky: takou je napríklad „súrodenecký vzťah" Mascagniho Sedliackej cti a Leoncavallových Komediantov (ktorí majú síce dejstvá dve, ale nie celovečerný rozsah), teda diel, ktoré sa bežne premiérujú a uvádzajú spoločne. A ďalšou z výnimiek je práve trojica Pucciniho jednoaktových opier, vytvárajúcich Triptych. Spája ich navzájom Pucciniho nezameniteľný veristický kompozičný jazyk, autorova neomylná hudobno-dramatická intuícia. Práve vďaka nej všetky predlohy, ktorými sa inšpiroval, získavajú hlbší zmysel, stojaci na fenomenálnej hudobnej reflexii charakterov postáv a vzťahov medzi nimi. K tomu všetkému sa pridáva aj osviežujúci žánrový kontrast medzi týmito dielami: veď ak nás prvé z nich, Plášť, uvádza do sveta chudobných lodníkov na parížskej Seine - a rozohráva tragický príbeh surovej vraždy zo žiarlivosti, druhé (Sestra Angelica) diváka vedie medzi múry kláštornej klauzúry, v ktorej vo svojom vnútri zápasí s osudom mladá šľachtičná, matka nemanželského dieťaťa. A napokon tretie z diel, Gianni Schicchi, je komickým príbehom o zomierajúcom zámožnom pánovi, okolo ktorého sa roztočí vír dedičstva zažiadaných príbuzných.

Opera je naštudovaná v talianskom jazyku.

Inscenáciu hudobne naštuduje hlavný dirigent Opery SND Rastislav Štúr, inscenačne ju stvárni vynikajúci činoherný režisér Roman Polák.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 20 minút s dvoma prestávkami

Vstupenky 4. kategórie v historickej budove SND sú so zníženou viditeľnosťou. Tejto skutočnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto nie je možnosť vrátenia vstupného v prípade reklamácie tejto skutočnosti zákazníkom.

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.