HELMUT HAUSKELLER, STANISLAV ŠURIN

ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH 2017 XVIII. ročník medzinárodného festivalu  

HELMUT HAUSKELLER, panova flauta / NEMECKO

STANISLAV ŠURIN, organ

Program:
M. Praetorius, G. Caccini, G. Gervaise, J. S. Bach, M. Corrette, G. Litaize, V. Stanislav

 

HELMUT HAUSKELLER, STANISLAV ŠURIN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Domu umenia

921 01 Piešťany


Otváracie hodiny

Pondelok - piatok: 14.00 - 17.00 h a hodinu pred predstavením