METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA

Vstupné: 14,- 16,- 18,- €Abonentné vstupenky neplatia

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Marianna Gelenekyová, soprán
Otokar Klein, tenor

 

 

To najlepšie z operety"
Koncert najslávnejšieho slovenského operetného orchestra zahrá skladby F. Lehára, J. Straussa, E. Kálmána a slovenských autorov G. Dusíka, B. Kélera, M. Schneidera-Trnavského k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky

METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.