CHODNÍČKAMI A.PAVLOVIČA

ХXVI. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODUCHODNÍČKAMI ALEXANDRA PAVLOVIČA

pod záštitou primátora mesta Svidník
a starostu obce Šarišské Čierne

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku
SPOLUORGANIZÁTORI: Mesto Svidník
Obec Šarišské Čierne
SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Klub slovenských turistov BESKYD vo Svidníku

POSLANIE POCHODU: Pochod je organizovaný ako prejav úcty
k národnému buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi

TERMÍN: 16. september 2017 (sobota)

TRASA: Svidník - Šarišské Čierne - Krásna hora - Makovica-
Čierna hora - Svidník

DĹŽKA: 20 km / 400 m

ZRAZ ÚČASTNÍKOV: 08.00 hod. pri pamätníku A. Pavloviča
pred Domom kultúry vo Svidníku

ÚČASTNÍCI: Každý, kto sa v stanovenom čase zaprezentuje
a zaplatí účastnícky poplatok:
žiaci a študenti 2,- €
dospelí 3,- €

DOPRAVA, STRAVOVANIE
A OBČERSTVENIE: Zabezpečujú organizátori

INFORMÁCIE: RR ZRUSR vo Svidníku, Ing. Ľudmila Ražina, č.t.: 0907 022545
MsÚ vo Svidníku, Mgr. Viera Dercová, č.t.: 0915 910005

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: Pochod sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia
Každý sa pochodu zúčastňuje na vlastné riziko
Potrebná je vhodná turistická obuv a výstroj
Deti do 15 rokov len v sprievode dospelej zodpovednej osoby

 

CHODNÍČKAMI A.PAVLOVIČA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

SKANZEN

Nad svidníckym amfiteátrom, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK sa nachádza 1 km od centra mesta, 200 m od hlavnej cesty smerom na Bardejov.


Otváracie hodiny

Máj - október:
pondelok - piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota - nedeľa od 10.00 do 18.00 h.


November - apríl: len vopred ohlásené návštevy

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.