SERGEI POLUNIN „DANCER“ - PREDSTAVENIE AV SNÍMANÉ - ŠÍRENÉ

Slávnostná projekcia filmu DANCER v réžii Stevena Cantora, doplnená o tanečné vystúpenia v interpretácii Sergeia Polunina.

Sergei Polunin patrí v súčasnosti k najvýraznejším osobnostiam svetovej baletnej scény. „James Dean baletu", ako ho často označuje kritika, má tiež prívlastok „najtalentovanejší baletný tanečník svojej generácie", prirovnávaný k legendárnemu Michailovi Baryšnikovovi. Ukrajinský tanečník - dnes najmladší sólista v histórii Kráľovského baletu v Londýne - sa z najprestížnejších divadiel dostal až na filmové plátno vďaka producentke Gabrielle Tana a americkému režisérovi Stevenovi Cantorovi. Oceňovaný film DANCER, ktorý jedinečným spôsobom podáva obraz výnimočného umelca, slávnostne uvedieme v divadelnej slovenskej premiére v novej budove SND.

Sergei Polunin vzal tanečný svet útokom, obdarený ohromujúcou silou a vyrovnanosťou. Na vrchole svojej slávy a na pokraji sebazničenia balansoval so svojím talentom, ktorý sa stal v určitom období väčšou záťažou než darom.

Program:
Projekcia filmu DANCER / réžia Steven Cantor

SILENT ECHO
Hudba: Scanner
Choreografia: Russell Maliphant
Účinkuje: SERGEI POLUNIN

TAKE ME TO CHURCH
Hudba, text: Andrew Hozier-Byrne
Choreografia: Sergei Polunin
Účinkuje: SERGEI POLUNIN

KATEGÓRIE VSTUPENIEK / CENA ZA KS


Platinum VIP 500 €
VIP 150 €
1. Kategória 95 €
2. Kategória 75 €

 

Platinum VIP:
- najlepšie miesta so stolíkom pre dve osoby a fľašou šampanského počas predstavenia
- miesta sú situované najbližšie k umelcovi takmer na javisku (vyvýšená orchestrálna jama)
- vstup na stretnutie a pohár sektu so Sergeiom Poluninom po predstavení
- možnosť položiť prvé 3 otázky pri Q & A po predstavení
- večera so Sergeiom Poluninom
VIP:
- miesta v prvých 4 radoch
- možnosť položiť prvé 3 otázky pri Q & A po predstavení
- vstup na stretnutie a pohár sektu so Sergeiom Poluninom po predstavení
1. Kategória
- miesta na prízemí
2. Kategória
- miesta na balkóne

Diskusia so Sergeiom Poluninom
Projekt prinášajú: MILOSH Limited, PAVLEYE production a Balet SND

Film uvádzame v angličtine so slovenskými titulkami.

 


Sergei Polunin is currently among the finest figures in the world´s ballet. The "James Dean of ballet", as he is often referred to by critics, is also seen as "one of the most talented ballet dancers of the generation" often compared to Mikhail Baryshnikov. A native of Ukraine, Mr Polunin is the youngest soloist at the Royal Ballet in London. His path took him through the most prestigious stages to the film screen. That was made possible by the producer Gabrielle Tana and US film director Steven Cantor. We shall present Dancer, the unique and award-winning portrait of an exceptional artist, in Slovak première in the SND New Building.

Endowed by stunning strength and serenity, Sergei Polunin took the world of dance by storm. At the peak of his career and on the brink of self-destruction, he juggled with his talent which, at a point, proved to be a burden rather than a gift.


Programme:
Screening of film DANCER / directed by Steven Cantor

SILENT ECHO
Music: Scanner
Choreography: Russell Maliphant
Cast: SERGEI POLUNIN

TAKE ME TO CHURCH
Music, lyrics: Andrew Hozier-Byrne
Choreography: Sergei Polunin
Cast: SERGEI POLUNIN

TICKET CATEGORIES / PRICE p.p.


Platinum VIP € 500
VIP € 150
Category 1 € 95
Category 2 € 75

Platinum VIP:
- best seats with a table for two people with a bottle of sparkling wine during the performance
- the seats are located the closest to the artist, virtually on stage (raised orchestra pit)
- a pass to the meeting with Mr Polunin, and a glass of sparkling wine to toast
- an opportunity to ask the first three questions during the Q&A session after the performance
- a dinner with Mr Polunin

VIP:
- seats in the first four rows
- an opportunity to ask the first three questions during the Q&A session after the performance
- a pass to the meeting with Mr Polunin, and a glass of sparkling wine to toast
Category 1
- ground floor seats
Category 2
- balcony seats

Discussion with Sergei Polunin

The event is brought to you by MILOSH Limited, PAVLEYE production and SND Ballet

The film is in English with Slovak subtitles.

 

 


 

streda 27. september 2017 - 14:00


Sergei Polunin, výrazný talent, fenomenálny tanečník a muž, ktorý je svojou húževnatosťou a prácou inšpiráciou pre mladú generáciu, uvedie svoj dokument DANCER špeciálne pre školy už 27. septembra v Slovenskom národnom divadle.

Film DANCER uvádzame ako edukačno-motivačný projekt pre základné , stredné školy a študentov zameraný na popularizáciu baletu. Jeho cieľom je vzdelávať mladú generáciu v rámci tanečného umenia a tanečnej profesie a zároveň akcentovať hodnoty, akými sú rodina, priateľstvo, pracovitosť, cieľavedomosť.
Po skončení dokumentu nasleduje v hľadisku krátka diskusia s tanečníkom Sergeiom Poluninom.

Projekcia a diskusia sú určené výhradne pre školy a študentov.
Odporúčame pre študentov druhého stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl.

HROMADNÝ PREDAJ
Pre viac informácií a hromadné rezervácie vstupeniek sme k dispozícii na doleuvedenom kontakte
Jarmila Adamcová
tel. č.: 02/204 72 294
e-mail: jarmila.adamcova@snd.sk
v pracovné dni v čase od 8.00 - 16.00 h.

INDIVIDUÁNY PREDAJ / ŠTUDENTI
Vstupenky si môžete zakúpiť výhradne na pokladniciach SND po preukázaní sa preukazom ISIC alebo iným dokladom totožnosti študenta.
Týmto dokladom je potrebné sa preukázať aj pri vstupe do sály.

Pokladnice sú otvorené v pracovné dni v čase od 8.00 - 19.00 h.

 

 

 

 

 

SERGEI POLUNIN „DANCER“  - PREDSTAVENIE AV SNÍMANÉ - ŠÍRENÉ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica historická budova SND

Gorkého 2 (vchod z Jesenského ulice), Bratislava


Otváracie hodiny

Pokladnica historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám. (vchod z Jesenského ulice)
Po - Ne: 2 hodiny pred každým predstavením uvedeným v historickej budove SND

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.

Pokladnica nová budova SND

Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice) , Bratislava


Otváracie hodiny

tel. č.: 02/204 72 298, 299

OTVÁRACIE HODINY V POKLADNICIACH SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA
POČAS DIVADELNEJ SEZÓNY

Po - Pi:  8.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So - Ne: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hod., v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia

Elektronickou vstupenkou sa možno preukázať aj pomocou mobilného zariadenia.