NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021 V SNM – MUK VO SVIDNÍKU

V tomto roku udalosť prebehne 15. mája a záštitu nad ňou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Trvanie výstavy od – do: 15.5.2021 - 15.5.2021

Celý kultúrny svet sa aj napriek pretrvávajúcim sťaženým podmienkam spôsobeným pandemickou situáciou snaží naďalej pripravovať pre verejnosť netradičné formy prezentácie kultúry. 18. máj je Medzinárodným dňom múzeí a sa stal veľkým múzejným sviatkom na celom svete. Na Slovensku sa pri príležitosti tohto sviatku každoročne tretiu májovú sobotu odohráva špeciálna Noc múzeí a galérií ako celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy. V tomto roku udalosť prebehne 15. mája a záštitu nad ňou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
Súčasná neľahká situácia zasiahla výrazným spôsobom do činnosti všetkých kultúrnych inštitúcií. Výzvam dnešnej doby čelí i Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a jeho pracovníci, ktorí aj v súčasnosti vykonávajú svoje hlavné poslanie, a to v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, zbierať, ošetrovať, uchovávať a ochraňovať ho. Zároveň využívame všetky dostupné formy komunikácie, aby sme priblížili činnosť múzea širokej verejnosti, čo by mohlo prispieť k lepšiemu pochopeniu významu múzeí a galérií pri ochrane kultúrneho dedičstva.
SNM - MUK je každoročne aktívnym účastníkom Noci múzeí a galérií. Nezaváhali sme ani tohto roku a s nadšením sme sa pridali. Počas celého dňa budú verejnosti sprístupnené 3 expozície SNM - MUK. V čase otváracích hodín si návštevníci múzea môžu v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami pozrieť znovu sprístupnené expozície a výstavu kraslíc vo výstavných priestoroch (Centrálna 258).
Virtuálny priestor múzea ponúkne videoprezentáciu „Ide svaďba zhory, nakryvajte stoly...", ktorá priblíži fragment jednej z najdôležitejších udalostí v živote človeka - svadby. Svadobné zvyky a obyčaje sa zachovali nielen v živej pamäti našich predkov, ale aj v múzeách. Inak tomu nie je ani v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku na severovýchode Slovenska. O svadobných zvykoch spod Makovice, múzejnej inštalácii jakubianskej svadby či svadobných inšpiráciách v umeleckej tvorbe národného umelca Dezidera Millyho sa dozviete na https://youtu.be/kpkmUi20Ccc.

Dňa 15. 5. 2021 bude múzeum otvorené.
Otváracie hodiny:
Hlavná kultúrno-historická expozícia (Centrálna 258) 10.00 - 20.00 h
Umelecko-historická expozícia Galéria Dezidera Millyho (Partizánska 45) 10.00 - 20.00 h
Národopisná expozícia v prírode (skanzen) (Nad amfiteátrom) 10.00 - 18.00 h

Vstupné podľa cenníka. Jedna zakúpená vstupenka platí pre všetky expozície,
zdarma deti do 10 rokov a osoby ZŤP.

nmag.snm.sk, www.snm.sk /muk, www.facebook.com/muzeum.svidnik
Kontakt: Ing. Ľudmila Ražina
+421 908 795 086
ludmila.razina@snm.sk

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021 V SNM – MUK VO SVIDNÍKU

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK

Centrálna 258, 089 01 Svidník
infolinka: +421 54 245 10 01
email: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny

Utorok - piatok od 8.30 do 16.00 h.
Sobota - nedeľa od 10.00 do 16.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.