BEETHOVEN, RUMONDOR, RAVEL, SCHUMANN, SKRIABIN

09. 05. 2017, utorok, MS SF, 19,00 h HM

Amarins Wierdsma, husle
Edward Liddall, klavir
    

Ludwig van Beethoven    Sonáta pre husle a klavír č. 10 G dur, op. 96
Claudia Rumondor    ‘Santai' pre husle a klavír
Maurice Ravel    Sonáta pre husle a klavír č. 2 G dur


Wai Yin Wong, klavír
 

Robert Schumann    Fantazia pre klavir C dur, op. 17
Alexander Skriabin    Sonáta pre klavír č. 5, op. 53


  
Beethoven bol nielen klavírnym virtuózom, ale aj výborným huslistom, čoho dôkazom je jeho desať skvelých sonát pre husle a klavír. Holandská skladateľka Claudia Rumondor je držiteľkou cien z viacerých kompozičných súťaží. Ravelova Sonáta pre husle a klavír G dur, jeho posledné komorné dielo, na základe nezávislého vedenia hlasov demonštruje názor skladateľa, že tieto nástroje v zásade nie je možné zjednotiť. 2. časť je ovplyvnená džezom a nesie názov Blues. Schumannova Fantázia C dur je vrcholným dielom jeho prvej tvorivej periódy. V skladbe sa odráža aj autorovo rozpoloženie z roku 1836, kedy sa obával straty milovanej Clary.

 

BEETHOVEN, RUMONDOR, RAVEL, SCHUMANN, SKRIABIN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.