ORGANOVÝ RECITÁL ZUZANA FERJENČÍKOVÁ

23.04.2017, nedeľa, KS SF 16.00 h O

Zuzana Ferjenčíková organ

  
  

Ludwig van Beethoven    Grande sonate pathétique, op. 8 Nr. 13
Transkripcia pre organ: Zuzana Ferjenčíková
Juraj Beneš    Durée Φ per organo
Zuzana Ferjenčíková    Improvizácie
Modest Petrovic Mussorgskij    Tableaux d'une Exposition (Obrázky z výstavy)
Transkripcia pre organ: Jean Guillou

 

ORGANOVÝ RECITÁL             ZUZANA FERJENČÍKOVÁ

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.