FILMOVÁ HUDBA

20.04.2017, štvrtok, C, 21.04.2017, piatok, 22.04.2017, sobota, KS SF, 19,00 h M

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr
dirigent

 

Melódie z filmov

Poklad na Striebornom jazere
Sedem statočných
Odviate vetrom
Doktor Zhivago
Ben Hur
Robin Hood
Pearl Harbor
Čarodejník z krajiny OZ
Piráti z Karibiku
E.T.
Hook
Titanic
Dobyvatelia stratenej archy
Mission Impossible

 

 

FILMOVÁ HUDBA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.