FILMOVÁ HUDBA

20.04.2017, štvrtok, C, 21.04.2017, piatok, 22.04.2017, sobota, KS SF, 19,00 h M

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr
dirigent

 

Melódie z filmov

Poklad na Striebornom jazere
Sedem statočných
Odviate vetrom
Doktor Zhivago
Ben Hur
Robin Hood
Pearl Harbor
Čarodejník z krajiny OZ
Piráti z Karibiku
E.T.
Hook
Titanic
Dobyvatelia stratenej archy
Mission Impossible

 

 

FILMOVÁ HUDBA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj abonentiek na 69. koncertnú sezónu 2017/ 2018:
21.8. - 14.9.2017 Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny
2016/ 2017 (abonentku zo sezóny 2016/ 2017 prosíme predložiť)
18.9. - 06.10.2017 Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

Predaj vstupeniek:
04.09.2017 Začína sa predaj vstupeniek na mimoriadne koncerty v septembri a októbri 23.09., 21.10.2017
09.10.2017  Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2017/ 2018 a voľný výber koncertov

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava City Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.