BEETHOVEN

23.03.2017, štvrtok, KS SF, 19,00 h D   24.03.2017, piatok, KS SF, 19,00 h E

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bertrand de Billy
, dirigent
Thomas Lang, zbormajster
Emma Pearson, soprán
Hermine Haselböck, alt
Stephan Ruegamer, tenor
Peter Mikuláš, bas

 

Ludwig van Beethoven    Missa solemnis, op. 123
   
   
9. symfónia d mol a Missa solemnis Ludwiga van Beethovena sú nedostižnými inšpiráciami duchovných dejín ľudstva. Obidva kolosy riešia posolstvo humanizmu a vzájomnej tolerancie. V Misse solemnis Beethoven síce použil štandardné omšové ordinárium, pretavil ho však do univerzálnych dimenzií. Viac, ako sakrálna je Missa solemnis ľudská a pokorná voči možnostiam ľudského ducha a jeho kreatívnosti.

 

BEETHOVEN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.