KLAVÍRNY RECITÁL TILL FELLNER

21.03 2017, utorok, MS SF, 19,00 h K

Till Fellner, klavír

 

Johann Sebastian Bach    Tri prelúdia a fúgy z Temperovaného klavíra II
Franz Schubert   
Moments musicaux, op. 94, D. 780
Franz Liszt   
Nuages gris (Šedé mraky), S.199
Arnold Schönberg    Šesť malých klavírnych skladieb, op. 19
Franz Liszt    Sonáta h mol, S. 178


   
Cyklus Johanna Sebastiana Bacha Dobre temperovaný klavír je jedným zo symbolov ľudskej tvorivosti. 48 štúdií je kľúčovým opusom z hľadiska interpretácie aj kompozície v náročnom polyfonickom prostredí. V tvorbe Franza Schuberta sa začali uvoľňovať nové energie sentimentality, bôľu, nostalgie, skepsy. Klavírne Moment musicaux takisto avizujú tieto premeny vo vnímaní funkčnosti hudby v živote človeka. Monotematická Sonáta h mol Franza Liszta je ukážkou skladateľovej vynaliezavosti v oblasti hráčskej techniky, výstavby detailu a celku a novej výrazovosti.

KLAVÍRNY RECITÁL                TILL FELLNER

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.