HUSĽOVÁ DIELŇA

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €. Platia abonentné vstupenky A

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Patrik Petráš, husle, laureát HD 2016
Liliana Dulanská, husle, laureátka HD 2011
Jindřich Pazdera, husle, garant HD

Max Bruch
Koncert č. 1 g mol pre husle a orchester - 1. a 2. časť
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert e mol op. 64 pre husle a orchester

Peter Iljič Čajkovskij
Koncert D dur op. 35 pre husle a orchester

 

HUSĽOVÁ DIELŇA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

07.00-10.30 a 11.30 - 18.00hod.