LABUTIE JAZERO

ŠfK, Zbyněk Müller | Jaroslav Pelikán, flauta | Iveta Bachmannová, anglický roh

Dĺžka predstavenia: 2:00

A. Honegger: Concerto da camera pre anglický roh, flautu a sláčiky
J. Pelikán: Concerto grosso 
J. Sibelius: Labuť z Tuonely, symfonická báseň, op. 22
P. I. Čajkovskij: Labutie jazero, suita, op. 20a

LABUTIE JAZERO

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa Dom umenia

Moyzesova 66, 040 01 Košice - Staré Mesto

email: vstupenky@sfk.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 14.00 - 17.00 hod.
Vstupenková pokladňa: 055 2453 123
Umelecká prevádzka: 055 2453 125

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.