SYMFONICKÝ ORCHESTER ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA

Vstupné: 5,- €Abonentné vstupenky neplatia

sólisti a program v rokovaní

SYMFONICKÝ ORCHESTER ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladňa ŠKO Žilina

Dolný Val 47, Žilina


Otváracie hodiny

V pracovných dňoch 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50.