DE3 - BRAHMS, ČAJKOVSKIJ, SKRIABIN

07.-8.12.2017 štv-pia DE3  13,10€ Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia
Pavel Baleff
dirigent
Marian Lapšanský klavír
   
   
Johannes Brahms    Variácie na Haydnovu tému, op. 56a
Piotr Iľjič Čajkovskij    Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur, op. 44
Alexander Skriabin    Symfónia č. 2 c mol, op. 29
   
  
Jeden z najvýraznejších symfonikov 19. storočia Johannes Brahms vyše štyridsať rokov zápasil s myšlienkou na Prvú symfóniu. Paradoxne, ešte pred ňou napísal rozsiahle Nemecké rekviem pre sóla, zbor a orchester. Druhým skúšobným kameňom boli Variácie na Haydnovu tému pre orchester. Brahms v tomto cykle prezentuje svoju plnú spôsobilosť zvládnuť orchestrálny aparát aj symfonickú štruktúru. Piotr Iľjič Čajkovskij sa po počiatočnej kritike jeho 1. klavírneho koncertu po revízii diela v roku 1879 dočkal dodnes pretrvajúcej slávy a s chuťou sa pustil do práce nad Druhým koncertom G dur. Vtedy už síce prežíval traumatizujúcu psychickú krízu, hudba Koncertu G dur však ponúka okrem takmer nehrateľných interpretačných rébusov nákazlivý a explozívny  optimizmus a bujaré veselie. O niečo rezervovanejší vo výraze a v rozdá vaní radosti zo života je Alexander Skriabin v pomerne konvenčnej 2. symfónii.

DE3 - BRAHMS, ČAJKOVSKIJ, SKRIABIN

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Otváracie hodiny

Predaj vstupeniek na 70. koncertnú sezónu 2018/2019

08. 10. 2018
Začína sa predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty v sezóne 2018/2019 a voľný výber koncertov

Otvorené v pracovných dňoch
po 9.00 - 14.00 h , ut - pia 13.00 - 19.00 h
a vždy hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Študentom, dôchodcom, zdravotne postihnutým a držiteľom Kariet EURO<26, ISIC, ITIC a držiteľom preukazu Bratislava Card poskytuje Slovenská filharmónia zľavy.

Zľavy je možné uznať po preukázaní sa príslušným dokladom pri kúpe vstupeniek v pokladni Slovenskej filharmónie.

 

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy a Bratislava Card.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.