EXPOZÍCIA

1.1.2009 - 31.12.2025

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť. Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru.

Expozícia hračiek je jednou z dvoch nosných stálych expozícií Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Vzhľadom na pomerne krátku dobu existencie špecializácie múzea a aktívnu akvizičnú činnosť bola priebežne dotvorená a koncipovaná so zámerom prezentovať detskú hračku v 20. storočí na území Slovenska tak po obsahovej ako aj časovej línii.

V expozícii hračiek má návštevník možnosť sledovať vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť, od základného delenia na hračky vidieckych a mestských detí až po moderné hračky, pri ktorých už tento rozdiel nepoznáme. Ľudové hračky, ktoré deťom vyrábali ich príbuzní, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. Zo zmenšenín pracovných náradí je najstarší mangeľ z poslednej tretiny 19. storočia. Bohato zastúpené sú aj súčasné hračky - bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hlavolamy atď.

V nedávnej dobe bola expozícia doplnená o nové priestory. V záverečnej časti expozície (na fotografiách) sú vystavené hračky a hry v dvoch väčších tematických celkoch: priemyselne vyrobené tzv. československé hračky (prevažne z plastov) z obdobia 70. - 80. rokov 20. storočia a slovenské drevené hračky vyrobené výrobcami (z časti združených) v Cechu výrobcov hračiek z posledného desaťročia minulého storočia. V celku drevených hračiek je zastúpená aj štylizovaná hračka podľa dizajnu výtvarníka Róberta Žilíka.

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji a súčasnosti tohto umeleckého odboru. Tradičné kočovné bábkarstvo je prezentované marionetami významných bábkarských rodín - Stražanovcov a Dubských. Súčasťou zbierky je aj originálna mobilná kočovná scéna - maringotka, ktorá je inštalovaná na nádvorí kaštieľa. Prezentované je aj tradičné ľudové divadlo tretej vetvy rodiny Dubských z Košíc v podobe pôvodnej divadelnej scény s originálnymi maľovanými sufitami od akademického maliara Bošku z Prahy a súboru klasických drevených marionet od viacerých rezbárov (od druhej polovice 19. storočia). Originálne divadelné dekorácie významných českých umelcov (Štapfer, Christán, Engelmüller atď.) a marionety podľa návrhov M. Aleša od firmy Münzberg a Stroch dopĺňajú ukážku rodinného a spolkového bábkového divadla v prvej polovici 20. storočia.

Ďalšiu skupinu exponátov tvoria artefakty z profesionálnych slovenských bábkových divadiel - Bábkového divadla Žilina, Bratislavského bábkového divadla, Starého divadla Nitra, Bábkového divadla Košice a Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica. Každé divadlo ponúka prierez svojou tvorbou od obdobia vzniku po roku 1950 až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj prezentácia tvorby významných výtvarníkov pôsobiacich v týchto profesionálnych bábkových divadlách. Očarujúcou je aj baroková opera Orfeus (1994) súkromného divadla Teatro Neline z Budmeríc.

 

EXPOZÍCIA
Dátumy podujatí
1.1.2009 štvrtok 12:00 hod. Pridať do kalendára

Pokladne a rezervácie vstupeniek

Hrad Modrý Kameň

Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

email: hradmodrykamen@snm.sk

Otváracie hodiny

november - apríl: pondelok - piatok od 9.00 do 15.00 h.;
máj, jún, september, október: pondelok - nedeľa od 9.00 do 17.00 h.;
júl - august: pondelok - nedeľa od 9.00 do 18.00 h.

Inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.

pokladna