AB6 - CIKKER, BEETHOVEN

23.-24.03.2023  štv-pia  AB6   16,13 €   Koncertná sieň SF, 19.00h

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Daniel Raiskin
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Eva Hornyáková, soprán
Alena Kropáčková, mezzosoprán
Ondrej Šaling, tenor
Tomáš Šelc, bas
Štefan Bučko, recitátorJán Cikker      Óda na radosť, oratórium na slová M. Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a
orchester
Ludwig van Beethoven     Symfónia č. 9 d mol, op. 125

 

Poprední slovenskí umelci - Ján Cikker a Milan Rúfus - boli blízkymi priateľmi a tiež susedmi vo Fialkovom údolí v Bratislave. Po prečítaní Rúfusovho básnického diela Óda na radosť začal Cikker rozmýšľať o vytvorení rovnomenného oratória. Ďalším iniciačným momentom bola objednávka od vtedajšieho umeleckého riaditeľa lipského Gewandhausorchestra, Kurta Masura, aby Cikker skomponoval slávnostné oratórium pri príležitosti 200. výročia slávneho telesa. S pojmom „Óda na radosť" je neodmysliteľne spätá aj osobnosť Ludwiga van Beethovena. Jeho zhudobnenie Schillerovho básnického textu je majestátnym vyvrcholením Beethovenovej poslednej symfónie - jedného z najveľkolepejších diel klasickej hudby vôbec. Herec činohry SND s nezameniteľným hlasom, Štefan Bučko, pravidelne participuje aj na produkciách SF. Sólisti Eva Hornyáková, Alena Kropáčková a Ondrej Šaling patria k úspešným slovenským spevákom, ktorí pravidelne hosťujú aj na zahraničných pódiách.

AB6 - CIKKER, BEETHOVEN

Cash registers and ticket reservations

Pokladnica Slovenská filharmónia

Nám. Eugena Suchoňa 1, 816 01 Bratislava

email: vstupenky@filharmonia.sk

Opening hours

in working days
Mo 9.00 - 14.00 h , Tu - Fri 13.00 - 19.00 h
and one hour before a concert at a concert venue

Online ticket sale for particular concerts 24 hours daily.