DECEMBER 2016
MECHÚRIK - KOŠČÚRIK

Autor: Pavol Dobšinský, Anton Korenči, Juraj Bielik   Hudobná rozprávka pre najmenších

QUASARS ENSEMBLE            IVAN BUFFA, DIRIGENT

Sobota 3.12. Malá sála Slovenskej filharmónie 16.00

DRÁŽĎANSKÁ FILHARMÓNIA MICHAEL SANDERLING, DIRIGENT

Sobota 3.12. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, 19.00 h

LÁSKAVÉ BOHYNE

Autor: Jonathan Littell Fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny, ktoré sa stali kultúrnou udalosťou. Príbeh Maximiliána Aueho, to je príbeh slušného človeka, ktorý sa stal vrahom.

TURANDOT

Autor: Giacomo Puccini Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA         JAMES CONLON, DIRIGENT

Nedeľa 4.12. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie19.0

TANEČNÁ LEKCIA, NOČNÁ ILÚZIA

HOSŤOVANIE - Občianske združenie Byť v pohybe / B in Motion

VRZGULOVÁ, GALDÍK: HLAVY 21.

Stretnú sa štyri hlavy a jeden krk. Myslíte, že žijeme po konci sveta? Alebo tesne pred ním? Mozaika receptov, ako žiť. Hlavy 21. sú venované všetkým tým, ktorí kriticky pristupujú k dnešnej spoločnosti a zároveň si v nej hľadajú svoje miesto.

NEPREDAJME NEVESTU!

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

ARKÁDIA
činohra
ARKÁDIA

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

MIKULÁŠSKY KONCERT
vážna / komorná hudba
MIKULÁŠSKY KONCERT

06.12.2016, utorok, MS SF, 19,00 h SH Solamente naturaliMiloš Valent, umelecký vedúci/husle Mikulášsky koncert